Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3

Patron Arka Bożek

Adres Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3

Daszyńskiego 424
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-151
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3

322348221
Regon 00072159600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Daszyńskiego 424. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 322348221. Numer faksu: 322348221. Szkoła podstawowa działa na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www placówki szkolnej odwiedzimy pod adresem www.sp3gliwice.win.pl. Szkoła podstawowa widnieje w rejestrze pod numerem 00072159600000.

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 201, z czego 103 stanowiły dziewczynki, a 98 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 34 nauczycieli, z czego 24 na pełen etat oraz 10 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,4. Powiat gliwice ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 9107 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (275,97 na placówkę), a średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa