Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3


Informacje ogólne

Patron Arka Bożek
Adres Daszyńskiego 424
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-151
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 322348221
Fax 322348221
Strona
Regon 00072159600000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 201
Liczba uczennic 103
Liczba uczniów 98
Całkowita liczba nauczycieli 34
Nauczyciele - pełen etat 24
Nauczyciele - pół etatu 10

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Daszyńskiego 424. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 322348221. Numer faksu: 322348221. Szkoła podstawowa działa na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www placówki szkolnej odwiedzimy pod adresem www.sp3gliwice.win.pl. Szkoła podstawowa widnieje w rejestrze pod numerem 00072159600000.

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 201, z czego 103 stanowiły dziewczynki, a 98 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 34 nauczycieli, z czego 24 na pełen etat oraz 10 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,4. Powiat gliwice ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 9107 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (275,97 na placówkę), a średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa