Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka W Kleszczowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka W Kleszczowie

Patron Janusz Korczak

Adres Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka W Kleszczowie

Szkolna 4
Miejscowość Kleszczów
Kod pocztowy 97-410
Gmina Kleszczów
Powiat bełchatowski
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 00026913300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka W Kleszczowie znajduje się w miejscowości Kleszczów pod adresem Szkolna 4. Telefon do szkoły podstawowej to 447313346. Nr faksu: 447313346. Placówka szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Kleszczów, powiat bełchatowski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www placówki szkolnej odwiedzimy pod adresem www.spkleszczow.republika.pl. Instytucja edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00026913300000.

Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka W Kleszczowie edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 268, z czego 129 stanowiły dziewczynki, a 139 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 45 nauczycieli, z czego 24 na cały etat oraz 21 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,14. Powiat bełchatowski ma zarejestrowane 32 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 7194 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół podstawowych (224,81 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Kleszczów: 3
  • w gminie Kleszczów: 6
  • powiat bełchatowski: 62
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa

szkoła podstawowa