Szkoła Podstawowa Nr 32


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 32

Patron "im.Wojska Polskiego"

Adres Szkoła Podstawowa Nr 32

Wrzosowa 14
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-109
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 32

322342537
Regon 00072127700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 32 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Wrzosowa 14. Telefon do szkoły to 322342537. Fax: 322342537. Instytucja edukacyjna mieści się na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową jednostki szkolnej można odwiedzić pod adresem www.sp32.gliwice.pl. Placówka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00072127700000.

Szkoła Podstawowa Nr 32 uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 344, z czego 190 to uczennice, a 154 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 48 nauczycieli, z czego 33 na cały etat oraz 15 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2,2. Powiat gliwice ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 9107 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (275,97 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

szkoła podstawowa