Gimnazjum Dwujęzyczne


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Dwujęzyczne

Adres Gimnazjum Dwujęzyczne

Płocka 16
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-164
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Dwujęzyczne

322701517
Regon 27786474000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Dwujęzyczne mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Płocka 16. Numer telefonu do szkoły to 322701517. Nr faksu: 322701517. Gimnazjum ma lokalizację na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zso12.gliwice.pl. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 27786474000000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Wyniki testu w formie stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce była równa 124, z czego 61 stanowiły uczennice, a 63 stanowili gimnazjaliści. Powiat gliwice ma zarejestrowane 27 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 4735 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół gimnazjalnych (175,37 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20058.162.072.07
200610.252.772.77
20075.811.951.95
20087.581.561.56
20095.731.571.57
20102.761.311.31
20114.211.971.97
Rok Szkoła Gmina Powiat
20059.71.991.99
200610.793.193.19
20076.443.113.11
20085.622.22.2
20095.112.242.24
20108.53.443.44
20110.752.162.16

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum