Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron im.Juliusza Rogera

Adres Szkoła Podstawowa

Gliwicka 21
Miejscowość Sośnicowice
Kod pocztowy 44-153
Gmina Sośnicowice
Powiat gliwicki
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 00067700400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Sośnicowice pod adresem Gliwicka 21. Telefon do szkoły podstawowej to 322387525. Numer faksu: 322387525. Placówka szkolna mieści się na terenie gminy Sośnicowice, powiat gliwicki , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www instytucji szkolnej znajdziemy pod adresem www.jroger.pl. Placówka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00067700400000.

Szkoła Podstawowa uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 132, z czego 61 stanowiły dziewczynki, a 71 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1,67. Powiat gliwicki ma zarejestrowane 38 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 6647 uczniów w powiecie przypada 38 innych szkół podstawowych (174,92 na placówkę), a średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Sośnicowice: 3
  • w gminie Sośnicowice: 12
  • powiat gliwicki: 52
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

szkoła podstawowa