Gminne Przedszkole


Najważniejsze informacje - Gminne Przedszkole

Adres Gminne Przedszkole

Marcina 33
Miejscowość Kozłów
Kod pocztowy 44-153
Gmina Sośnicowice
Powiat gliwicki
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Gminne Przedszkole

322387166
Regon 27151278000000
Organ prowadzący Gmina

Gminne Przedszkole mieści się w miejscowości Kozłów pod adresem Marcina 33. Telefon do przedszkola to 322387166. Placówka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Sośnicowice, powiat gliwicki , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 27151278000000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 25, z czego 13 stanowiły uczennice, a 12 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 3 nauczycieli, z czego 1 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 0,5. Powiat gliwicki ma zarejestrowane 35 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2818 uczniów w powiecie przypada 35 innych przedszkoli (80,51 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Kozłów: 2
  • w gminie Sośnicowice: 12
  • powiat gliwicki: 52
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole