Szkoła Podstawowa Nr 29


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 29

Adres Szkoła Podstawowa Nr 29

Staromiejska 24
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-109
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 29

322342546
Regon 00072144900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 29 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Staromiejska 24. Nr tel. do szkoły podstawowej to 322342546. Fax: 322342546. Szkoła podstawowa znajduje się na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00072144900000.

Szkoła Podstawowa Nr 29 rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 103, z czego 52 stanowiły uczennice, a 51 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 20 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 13 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,19 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 0,54. Powiat gliwice ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 9107 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (275,97 na placówkę), a średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

szkoła podstawowa