Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Patron Powstańców Wielkopolskich 1918-1919

Adres Technikum

Sikorskiego 15
Miejscowość Krzyż Wielkopolski
Kod pocztowy 64-761
Gmina Krzyż Wielkopolski
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum

672564076
Strona
Regon 57204415800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum mieści się w miejscowości Krzyż Wielkopolski pod adresem Sikorskiego 15. Numer telefonu do szkoły to 672564076. Numer faksu: 672564010. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Krzyż Wielkopolski, powiat czarnkowsko-trzcianecki , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły średniej o profilu technicznym odwiedzimy pod adresem www.zs-krzyz.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym figuruje w rejestrze pod numerem 57204415800000.

Wychowanek szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zaliczeniu matury.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce była równa 129, z czego 47 to słuchaczki, a 82 to uczniowie. Powiat czarnkowsko-trzcianecki ma zarejestrowane 12 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 1612 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół średnich o profilu technicznym (134,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 163,75 (50272 słuchaczy na 307 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 15 36,00 % 73,33 %
język polski pisemny rozszerzony 1 45,00 % -
język polski ustny 15 41,00 % 80,00 %
matematyka pisemny podstawowy 15 40,80 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 36,00 % 4 (z 5) 4 (z 5) 15 (z 18) 438 (z 527)
język polski pisemny rozszerzony 45,00 % 1 (z 3) 1 (z 3) 3 (z 5) 147 (z 200)
język polski ustny 41,00 % 3 (z 5) 3 (z 5) 13 (z 16) 479 (z 520)
matematyka pisemny podstawowy 40,80 % 2 (z 5) 2 (z 5) 6 (z 14) 218 (z 455)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr