Gminne Przedszkole Publiczne


Najważniejsze informacje - Gminne Przedszkole Publiczne

Patron Jan Brzechwa

Adres Gminne Przedszkole Publiczne

Nadnotecka 22A
Miejscowość Drawsko
Kod pocztowy 64-733
Gmina Drawsko
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Gminne Przedszkole Publiczne

672569024
Regon 30160986300000
Organ prowadzący Gmina

Gminne Przedszkole Publiczne znajduje się w miejscowości Drawsko pod adresem Nadnotecka 22A. Numer telefonu do przedszkola to 672569024. Numer fax: 672569024. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Drawsko, powiat czarnkowsko-trzcianecki , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 30160986300000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 215, z czego 98 to dziewczynki, a 117 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 11 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,67. Powiat czarnkowsko-trzcianecki ma zarejestrowane 24 przedszkola, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 2488 uczniów w powiecie przypada 24 innych przedszkoli (103,67 na placówkę), a średnia w województwie to 74,47 (81467 przedszkolaków na 1094 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Drawsko: 3
  • w gminie Drawsko: 7
  • powiat czarnkowsko-trzcianecki: 62
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa