Szkoła Podstawowa Im.powstańców Wielkopolskich W Miałach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im.powstańców Wielkopolskich W Miałach

Patron Powstańcy Wielkopolscy

Adres Szkoła Podstawowa Im.powstańców Wielkopolskich W Miałach

Powstańców Wielkopolskich 13
Miejscowość Miały
Kod pocztowy 64-735
Gmina Wieleń
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im.powstańców Wielkopolskich W Miałach

672563160
Strona
Regon 00114227400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im.powstańców Wielkopolskich W Miałach mieści się w miejscowości Miały pod adresem Powstańców Wielkopolskich 13. Numer tel. do szkoły podstawowej to 672563160. Nr faksu: 672522376. Szkoła podstawowa ma lokalizację na obszarze gminy Wieleń, powiat czarnkowsko-trzcianecki , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www szkoły znajdziemy pod adresem spmialy.info. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00114227400000.

Szkoła Podstawowa Im.powstańców Wielkopolskich W Miałach uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 106, z czego 58 to dziewczynki, a 48 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 5 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2. Powiat czarnkowsko-trzcianecki ma zarejestrowane 35 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 5902 uczniów w powiecie przypada 35 innych szkół podstawowych (168,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Miały: 1
  • w gminie Wieleń: 5
  • powiat czarnkowsko-trzcianecki: 62
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa