Top Education Sobiesław Sowa Placówka Wychowania Pozaszkolnego


Najważniejsze informacje - Top Education Sobiesław Sowa Placówka Wychowania Pozaszkolnego

Adres Top Education Sobiesław Sowa Placówka Wychowania Pozaszkolnego

Sienkiewicza 1
Miejscowość Krzyż Wielkopolski
Kod pocztowy 64-761
Gmina Krzyż Wielkopolski
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Województwo wielkopolskie
Typ Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Top Education Sobiesław Sowa Placówka Wychowania Pozaszkolnego

661733047
Strona
Regon 93211109200397
Organ prowadzący Sobiesław Sowa

Top Education Sobiesław Sowa Placówka Wychowania Pozaszkolnego znajduje się w miejscowości Krzyż Wielkopolski pod adresem Sienkiewicza 1. Telefon do placówki to 661733047. Placówka znajduje się na terenie gminy Krzyż Wielkopolski, powiat czarnkowsko-trzcianecki , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Portal internetowy placówki odwiedzimy pod adresem www.topeducation.com.pl. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 93211109200397. Organ rejestracyjny dla Top Education Sobiesław Sowa Placówka Wychowania Pozaszkolnego to powiat ziemski.

Powiat czarnkowsko-trzcianecki ma zarejestrowane 34 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo wielkopolskie - 1250. Na 86 uczniów w powiecie przypada 34 innych placówek edukacyjnych (2,53 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 7,59 (9489 słuchaczy na 1250 placówek).

Mapa