Gimnazjum Im. Polskich Noblistów W Krzyżu Wlkp.


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Polskich Noblistów W Krzyżu Wlkp.

Patron IM. POLSKICH NOBLISTÓW

Adres Gimnazjum Im. Polskich Noblistów W Krzyżu Wlkp.

SIENKIEWICZA 1
Miejscowość Krzyż Wielkopolski
Kod pocztowy 64-761
Gmina Krzyż Wielkopolski
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Polskich Noblistów W Krzyżu Wlkp.

672564087
Strona
Regon 57085287100000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Polskich Noblistów W Krzyżu Wlkp. znajduje się w miejscowości Krzyż Wielkopolski pod adresem SIENKIEWICZA 1. Telefon do gimnazjum to 672564087. Numer faksu: 672564087. Jednostka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Krzyż Wielkopolski, powiat czarnkowsko-trzcianecki , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.gimnazjum-krzyz.pl. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 57085287100000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy oceniają. Wyniki testu w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 306, z czego 151 stanowiły dziewczynki, a 155 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 34 nauczycieli, z czego 28 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4,67. Powiat czarnkowsko-trzcianecki ma zarejestrowane 20 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 3101 uczniów w powiecie przypada 20 innych gimnazjów (155,05 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 154,97 (107549 uczniów na 694 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Krzyż Wielkopolski: 4
  • w gminie Krzyż Wielkopolski: 4
  • powiat czarnkowsko-trzcianecki: 62
  • województwo wielkopolskie: 1615

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.36-5.89-2.36
20063.23-3.863.23
20072.24-5.862.24
20080.04-4.740.04
20091.1-4.171.1
20100.06-3.570.06
2011-3.94-1.96-3.94
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.41-4.05-2.41
2006-3.72-5.3-3.72
20070.11-3.750.11
2008-1.39-4.41-1.39
2009-1.93-3.46-1.93
2010-4.75-4.29-4.75
2011-6.02-1.86-6.02

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa