Szkoła Podstawowa W Babicach


Informacje ogólne

Patron Prymas Tysiąclecia ks. kard.Stefana Wyszyńskiego w Babicach
Adres 108A
Miejscowość Babice
Kod pocztowy 23-413
Gmina Obsza
Powiat biłgorajski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 846891039
Strona
Regon 00113592000000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 98
Liczba uczennic 48
Liczba uczniów 50
Całkowita liczba nauczycieli 16
Nauczyciele - pełen etat 11
Nauczyciele - pół etatu 5

Szkoła Podstawowa W Babicach znajduje się w miejscowości Babice pod adresem - 108A. Numer tel. do szkoły to 846891039. Instytucja edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Obsza, powiat biłgorajski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową placówki szkolnej znajdziemy pod adresem -. Instytucja szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00113592000000.

Szkoła Podstawowa W Babicach edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 98, z czego 48 stanowiły uczennice, a 50 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 16 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,2. Powiat biłgorajski ma zarejestrowane 60 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 6592 uczniów w powiecie przypada 60 innych szkół podstawowych (109,87 na placówkę), a średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Babice: 1
  • w gminie Obsza: 6
  • powiat biłgorajski: 62
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa