Jabłonica


Informacje ogólne

Patron Maria Konopnicka
Adres Jabłonica 127
Miejscowość Jabłonica
Kod pocztowy 38-200
Gmina Skołyszyn
Powiat jasielski
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 134493059
Strona
Regon 00121414000000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 74
Liczba uczennic 35
Liczba uczniów 39
Całkowita liczba nauczycieli 14
Nauczyciele - pełen etat 8
Nauczyciele - pół etatu 6

Jabłonica mieści się w miejscowości Jabłonica pod adresem Jabłonica 127. Numer tel. do szkoły to 134493059. Placówka szkolna funkcjonuje na terytorium gminy Skołyszyn, powiat jasielski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www jednostki edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.spjablonica.republika.pl. Jednostka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00121414000000.

Jabłonica edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 74, z czego 35 to dziewczynki, a 39 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,19 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 1,33. Powiat jasielski ma zarejestrowane 72 szkoły podstawowe, a województwo podkarpackie - 1075. Na 7397 uczniów w powiecie przypada 72 innych szkół podstawowych (102,74 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 129,15 (138837 uczniów na 1075 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Jabłonica: 1
  • w gminie Skołyszyn: 4
  • powiat jasielski: 55
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa