Jabłonica


Informacje ogólne

Patron Maria Konopnicka
Adres Jabłonica 127
Miejscowość Jabłonica
Kod pocztowy 38-200
Gmina Skołyszyn
Powiat jasielski
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 134493059
Strona
Regon 00121414000000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 74
Liczba uczennic 35
Liczba uczniów 39
Całkowita liczba nauczycieli 14
Nauczyciele - pełen etat 8
Nauczyciele - pół etatu 6

Jabłonica znajduje się w miejscowości Jabłonica pod adresem Jabłonica 127. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 134493059. Szkoła podstawowa ma lokalizację na terenie gminy Skołyszyn, powiat jasielski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www instytucji szkolnej można znaleźć pod adresem www.spjablonica.republika.pl. Instytucja szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00121414000000.

Jabłonica przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

Na dzień dzisiejszy ogólna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce to 74, z czego 35 to uczennice, a 39 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,19 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,33. Powiat jasielski ma zarejestrowane 72 szkoły podstawowe, a województwo podkarpackie - 1075. Na 7397 uczniów w powiecie przypada 72 innych szkół podstawowych (102,74 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 129,15 (138837 dzieci w wieku szkolnym na 1075 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Jabłonica: 1
  • w gminie Skołyszyn: 4
  • powiat jasielski: 55
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa