Publiczna Szkoła Podstawowa W Babicach


Informacje ogólne

Patron Juliusz Słowacki
Adres 27
Miejscowość Babice
Kod pocztowy 37-755
Gmina Krzywcza
Powiat przemyski
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 166711204
Strona
Regon 00120761900000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 107
Liczba uczennic 57
Liczba uczniów 50
Całkowita liczba nauczycieli 14
Nauczyciele - pełen etat 7
Nauczyciele - pół etatu 7

Publiczna Szkoła Podstawowa W Babicach mieści się w miejscowości Babice pod adresem - 27. Telefon do szkoły podstawowej to 166711204. Jednostka edukacyjna mieści się na terytorium gminy Krzywcza, powiat przemyski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www szkoły znajdziemy pod adresem www.spbabice.edu.pl. Instytucja edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00120761900000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Babicach przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających naukę w placówce była równa 107, z czego 57 to uczennice, a 50 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 1. Powiat przemyski ma zarejestrowane 63 szkoły podstawowe, a województwo podkarpackie - 1075. Na 5095 uczniów w powiecie przypada 63 innych szkół podstawowych (80,87 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 129,15 (138837 uczniów na 1075 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Babice: 1
  • w gminie Krzywcza: 6
  • powiat przemyski: 54
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa