Publiczna Szkoła Podstawowa W Babicach


Informacje ogólne

Patron Juliusz Słowacki
Adres 27
Miejscowość Babice
Kod pocztowy 37-755
Gmina Krzywcza
Powiat przemyski
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 166711204
Strona
Regon 00120761900000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 107
Liczba uczennic 57
Liczba uczniów 50
Całkowita liczba nauczycieli 14
Nauczyciele - pełen etat 7
Nauczyciele - pół etatu 7

Publiczna Szkoła Podstawowa W Babicach znajduje się w miejscowości Babice pod adresem - 27. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 166711204. Jednostka szkolna mieści się na terenie gminy Krzywcza, powiat przemyski , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www jednostki szkolnej można odwiedzić pod adresem www.spbabice.edu.pl. Szkoła znajduje się w rejestrze pod numerem 00120761900000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Babicach edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

Obecnie ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce jest równa 107, z czego 57 to uczennice, a 50 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1. Powiat przemyski ma zarejestrowane 63 szkoły podstawowe, a województwo podkarpackie - 1075. Na 5095 uczniów w powiecie przypada 63 innych szkół podstawowych (80,87 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 129,15 (138837 dzieci w wieku szkolnym na 1075 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Babice: 1
  • w gminie Krzywcza: 6
  • powiat przemyski: 54
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa