Samorządowe Przedszkole W łużnej


Informacje ogólne

Adres 723
Miejscowość Łużna
Kod pocztowy 38-322
Gmina Łużna
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 183543053
Regon 12064438000000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 75
Liczba uczennic 32
Liczba uczniów 43
Całkowita liczba nauczycieli 8
Nauczyciele - pełen etat 4
Nauczyciele - pół etatu 4

Samorządowe Przedszkole W łużnej mieści się w miejscowości Łużna pod adresem - 723. Numer tel. do przedszkola to 183543053. Placówka przedszkolna działa na obszarze gminy Łużna, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 12064438000000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 75, z czego 32 to dziewczynki, a 43 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 8 nauczycieli, z czego 4 na cały etat oraz 4 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 50 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 2469 uczniów w powiecie przypada 50 innych przedszkoli (49,38 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Łużna: 1
  • w gminie Łużna: 4
  • powiat gorlicki: 57
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa