Przedszkole Gminne W Dolanach


Informacje ogólne

Adres 84a
Miejscowość Dolany
Kod pocztowy 62-406
Gmina Lądek
Powiat słupecki
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 632763367
Regon 31051338900000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 104
Liczba uczennic 55
Liczba uczniów 49
Całkowita liczba nauczycieli 6
Nauczyciele - pełen etat 5
Nauczyciele - pół etatu 1

Przedszkole Gminne W Dolanach znajduje się w miejscowości Dolany pod adresem 84a. Numer tel. do przedszkola to 632763367. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Lądek, powiat słupecki , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 31051338900000.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Na dzień dzisiejszy całkowita liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce jest równa 104, z czego 55 stanowią uczennice, a 49 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 6 nauczycieli, z czego 5 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,06 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 5. Powiat słupecki ma zarejestrowane 19 przedszkoli, a województwo wielkopolskie - 1095. Na 1383 uczniów w powiecie przypada 19 innych przedszkoli (72,79 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 74,48 (81551 dzieci w wieku przedszkolnym na 1095 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Dolany: 1
  • w gminie Lądek: 5
  • powiat słupecki: 45
  • województwo wielkopolskie: 1616

Mapa