Przedszkole Gminne W Dolanach


Informacje ogólne

Adres 84a
Miejscowość Dolany
Kod pocztowy 62-406
Gmina Lądek
Powiat słupecki
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 632763367
Regon 31051338900000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 104
Liczba uczennic 55
Liczba uczniów 49
Całkowita liczba nauczycieli 6
Nauczyciele - pełen etat 5
Nauczyciele - pół etatu 1

Przedszkole Gminne W Dolanach znajduje się w miejscowości Dolany pod adresem 84a. Numer telefonu do przedszkola to 632763367. Przedszkole znajduje się na terytorium gminy Lądek, powiat słupecki , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 31051338900000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce była równa 104, z czego 55 stanowiły dziewczynki, a 49 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 6 nauczycieli, z czego 5 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,06 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 5. Powiat słupecki ma zarejestrowane 19 przedszkoli, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 1383 uczniów w powiecie przypada 19 innych przedszkoli (72,79 na placówkę), a średnia w województwie to 74,47 (81467 przedszkolaków na 1094 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Dolany: 1
  • w gminie Lądek: 5
  • powiat słupecki: 45
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa