Społeczna Szkoła Podstawowa W Lublicy


Informacje ogólne

Adres 79
Miejscowość Lublica
Kod pocztowy 38-213
Gmina Kołaczyce
Powiat jasielski
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Telefon 134460287
Fax 134460287
Regon 18068692800036
Organ prowadzący Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy

Społeczna Szkoła Podstawowa W Lublicy znajduje się w miejscowości Lublica pod adresem 79. Telefon do szkoły to 134460287. Nr fax: 134460287. Jednostka szkolna znajduje się na obszarze gminy Kołaczyce, powiat jasielski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Jednostka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 18068692800036. Jednostka rejestracyjna dla Społeczna Szkoła Podstawowa W Lublicy to gmina.

Społeczna Szkoła Podstawowa W Lublicy naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

Powiat jasielski ma zarejestrowane 72 szkoły podstawowe, a województwo podkarpackie - 1075. Na 7397 uczniów w powiecie przypada 72 innych szkół podstawowych (102,74 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 129,15 (138837 dzieci w wieku szkolnym na 1075 placówek).

Mapa