Szkoła Podstawowa W Kornem


Informacje ogólne

Adres 4
Miejscowość Korne
Kod pocztowy 83-409
Gmina Kościerzyna
Powiat kościerski
Województwo pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 586867144
Fax 586867144
Regon 00073617800000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 42
Liczba uczennic 19
Liczba uczniów 23
Całkowita liczba nauczycieli 15
Nauczyciele - pełen etat 4
Nauczyciele - pół etatu 11

Szkoła Podstawowa W Kornem znajduje się w miejscowości Korne pod adresem 4. Nr tel. do szkoły podstawowej to 586867144. Numer fax: 586867144. Szkoła podstawowa mieści się na terytorium gminy Kościerzyna, powiat kościerski , województwo pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Instytucja szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00073617800000.

Szkoła Podstawowa W Kornem uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczących się w placówce to 42, z czego 19 to uczennice, a 23 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 4 na pełen etat oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,36 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 0,36. Powiat kościerski ma zarejestrowane 34 szkoły podstawowe, a województwo pomorskie - 683. Na 5715 uczniów w powiecie przypada 34 innych szkół podstawowych (168,09 na placówkę), a średnia w województwie to 224,51 (153341 uczniów na 683 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Korne: 1
  • w gminie Kościerzyna: 4
  • powiat kościerski: 21
  • województwo pomorskie: 749

Mapa