Szkoła Podstawowa W Kornem


Informacje ogólne

Adres 4
Miejscowość Korne
Kod pocztowy 83-409
Gmina Kościerzyna
Powiat kościerski
Województwo pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 586867144
Fax 586867144
Regon 00073617800000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 42
Liczba uczennic 19
Liczba uczniów 23
Całkowita liczba nauczycieli 15
Nauczyciele - pełen etat 4
Nauczyciele - pół etatu 11

Szkoła Podstawowa W Kornem znajduje się w miejscowości Korne pod adresem 4. Numer tel. do szkoły to 586867144. Fax: 586867144. Placówka edukacyjna mieści się na terytorium gminy Kościerzyna, powiat kościerski , województwo pomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00073617800000.

Szkoła Podstawowa W Kornem przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

Aktualnie całkowita ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce to 42, z czego 19 to uczennice, a 23 stanowią uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 4 na cały etat oraz 11 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,36 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,36. Powiat kościerski ma zarejestrowane 34 szkoły podstawowe, a województwo pomorskie - 683. Na 5715 uczniów w powiecie przypada 34 innych szkół podstawowych (168,09 na placówkę), a średnia w województwie to 224,51 (153341 uczniów na 683 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Korne: 1
  • w gminie Kościerzyna: 4
  • powiat kościerski: 21
  • województwo pomorskie: 749

Mapa