Szkoła Podstawowa W Sance


Informacje ogólne

Patron im.Jana Brzechwy
Adres 266
Miejscowość Sanka
Kod pocztowy 32-067
Gmina Krzeszowice
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 122836061
Fax 122836061
Regon 35133037500000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 81
Liczba uczennic 41
Liczba uczniów 40
Całkowita liczba nauczycieli 16
Nauczyciele - pełen etat 9
Nauczyciele - pół etatu 7

Szkoła Podstawowa W Sance znajduje się w miejscowości Sanka pod adresem 266. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 122836061. Nr fax: 122836061. Szkoła podstawowa ma lokalizację na terytorium gminy Krzeszowice, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła widnieje w rejestrze pod numerem 35133037500000.

Szkoła Podstawowa W Sance uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 81, z czego 41 to uczennice, a 40 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 7 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1,29. Powiat krakowski ma zarejestrowane 132 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 17905 uczniów w powiecie przypada 132 innych szkół podstawowych (135,64 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Sanka: 1
  • w gminie Krzeszowice: 14
  • powiat krakowski: 135
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa