Szkoła Podstawowa W Sance


Informacje ogólne

Patron im.Jana Brzechwy
Adres 266
Miejscowość Sanka
Kod pocztowy 32-067
Gmina Krzeszowice
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 122836061
Fax 122836061
Regon 35133037500000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 81
Liczba uczennic 41
Liczba uczniów 40
Całkowita liczba nauczycieli 16
Nauczyciele - pełen etat 9
Nauczyciele - pół etatu 7

Szkoła Podstawowa W Sance znajduje się w miejscowości Sanka pod adresem 266. Nr tel. do szkoły to 122836061. Numer fax: 122836061. Instytucja szkolna funkcjonuje na terenie gminy Krzeszowice, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 35133037500000.

Szkoła Podstawowa W Sance przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w gimnazjach.

Aktualnie całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 81, z czego 41 to dziewczynki, a 40 stanowią uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 16 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 7 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 1,29. Powiat krakowski ma zarejestrowane 132 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 17905 uczniów w powiecie przypada 132 innych szkół podstawowych (135,64 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Sanka: 1
  • w gminie Krzeszowice: 14
  • powiat krakowski: 135
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa