Publiczne Gimnazjum W Uninie


Informacje ogólne

Adres 91
Miejscowość Unin
Kod pocztowy 08-400
Gmina Górzno
Powiat garwoliński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Telefon 256843134
Fax 256843134
Regon 14018700400000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 54
Liczba uczennic 28
Liczba uczniów 26

Publiczne Gimnazjum W Uninie mieści się w miejscowości Unin pod adresem 91. Telefon do gimnazjum to 256843134. Numer fax: 256843134. Szkoła gimnazjalna działa na obszarze gminy Górzno, powiat garwoliński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 14018700400000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 54, z czego 28 stanowiły gimnazjalistki, a 26 to gimnazjaliści. Powiat garwoliński ma zarejestrowane 39 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 4062 uczniów w powiecie przypada 39 innych placówek gimnazjalnych (104,15 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-19.04-1.61-5.42
2006-0.04-2.58-3.92
2007-4.25-3.25-5.55
2008-3.76-2.87-5.19
2009-6.01-2.88-5.55
20101.74-0.39-1.74
20113.02-2.83-4.51
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-16.81-2.04-5.47
2006-18.9-5.33-2.04
20071.48-2.69-5.5
2008-0.85-2.61-3.99
2009-20.2-2.99-5.58
20104.8-1.22-3.9
2011-0.03-2.42-3.87

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa