Niepubliczna Szkoła Podstawowa W Lipinie


Informacje ogólne

Adres 103
Miejscowość Lipina
Kod pocztowy 16-100
Gmina Sokółka
Powiat sokólski
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Telefon 857111520
Fax 857111520
Strona
Regon 20019572400026
Organ prowadzący Stowarzyszenie społeczno-kulturowe wsi Lipina

Niepubliczna Szkoła Podstawowa W Lipinie znajduje się w miejscowości Lipina pod adresem 103. Telefon do szkoły to 857111520. Numer faksu: 857111520. Placówka szkolna mieści się na terenie gminy Sokółka, powiat sokólski , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Stronę internetową szkoły znajdziemy pod adresem www.nsplipina.dl.pl. Jednostka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 20019572400026. Jednostka rejestrująca dla Niepubliczna Szkoła Podstawowa W Lipinie to gmina.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa W Lipinie uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

Powiat sokólski ma zarejestrowane 30 szkół podstawowych, a województwo podlaskie - 415. Na 3864 uczniów w powiecie przypada 30 innych szkół podstawowych (128,8 na placówkę), a średnia w województwie to 165,04 (68493 dzieci w wieku szkolnym na 415 placówek).

Mapa