Niepubliczna Szkoła Podstawowa W Lipinie


Informacje ogólne

Adres 103
Miejscowość Lipina
Kod pocztowy 16-100
Gmina Sokółka
Powiat sokólski
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Telefon 857111520
Fax 857111520
Strona
Regon 20019572400026
Organ prowadzący Stowarzyszenie społeczno-kulturowe wsi Lipina

Niepubliczna Szkoła Podstawowa W Lipinie mieści się w miejscowości Lipina pod adresem 103. Telefon do szkoły podstawowej to 857111520. Numer fax: 857111520. Placówka edukacyjna mieści się na terytorium gminy Sokółka, powiat sokólski , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Stronę internetową placówki szkolnej można znaleźć pod adresem www.nsplipina.dl.pl. Placówka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 20019572400026. Instytucja rejestracyjna dla Niepubliczna Szkoła Podstawowa W Lipinie to gmina.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa W Lipinie naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

Powiat sokólski ma zarejestrowane 30 szkół podstawowych, a województwo podlaskie - 415. Na 3864 uczniów w powiecie przypada 30 innych szkół podstawowych (128,8 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 165,04 (68493 uczniów na 415 placówek).

Mapa