Publiczna Szkoła Podstawowa W Krasnej


Informacje ogólne

Patron im. Polskich Olimpijczyków
Adres 53
Miejscowość Krasna
Kod pocztowy 26-220
Gmina Stąporków
Powiat konecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 413711024
Fax 413711024
Strona
Regon 00118320900000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 102
Liczba uczennic 42
Liczba uczniów 60
Całkowita liczba nauczycieli 19
Nauczyciele - pełen etat 12
Nauczyciele - pół etatu 7

Publiczna Szkoła Podstawowa W Krasnej znajduje się w miejscowości Krasna pod adresem 53. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 413711024. Faks: 413711024. Placówka szkolna znajduje się na terytorium gminy Stąporków, powiat konecki , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową szkoły podstawowej można odwiedzić pod adresem www.psp.krasna.szkolnastrona.pl. Instytucja edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00118320900000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Krasnej edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

Na dzień dzisiejszy łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 102, z czego 42 stanowią uczennice, a 60 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 19 nauczycieli, z czego 12 na pełen etat oraz 7 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,19 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 1,71. Powiat konecki ma zarejestrowane 34 szkoły podstawowe, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 4733 uczniów w powiecie przypada 34 innych szkół podstawowych (139,21 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 136,74 (75893 dzieci w wieku szkolnym na 555 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Krasna: 1
  • w gminie Stąporków: 5
  • powiat konecki: 43
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa