Szkoła Podstawowa W Dubie


Informacje ogólne

Adres 62
Miejscowość Dub
Kod pocztowy 22-435
Gmina Komarów-Osada
Powiat zamojski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 846153309
Regon 00113439800000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 37
Liczba uczennic 16
Liczba uczniów 21
Całkowita liczba nauczycieli 6
Nauczyciele - pełen etat 1
Nauczyciele - pół etatu 5

Szkoła Podstawowa W Dubie znajduje się w miejscowości Dub pod adresem 62. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 846153309. Instytucja szkolna znajduje się na terytorium gminy Komarów-Osada, powiat zamojski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00113439800000.

Szkoła Podstawowa W Dubie uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 37, z czego 16 stanowiły dziewczynki, a 21 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 6 nauczycieli, z czego 1 na cały etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 0,2. Powiat zamojski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 6949 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (106,91 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 140,56 (135357 uczniów na 963 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Dub: 1
  • w gminie Komarów-Osada: 7
  • powiat zamojski: 63
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa