Szkoła Podstawowa W Dubie


Informacje ogólne

Adres 62
Miejscowość Dub
Kod pocztowy 22-435
Gmina Komarów-Osada
Powiat zamojski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 846153309
Regon 00113439800000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 37
Liczba uczennic 16
Liczba uczniów 21
Całkowita liczba nauczycieli 6
Nauczyciele - pełen etat 1
Nauczyciele - pół etatu 5

Szkoła Podstawowa W Dubie mieści się w miejscowości Dub pod adresem 62. Telefon do szkoły podstawowej to 846153309. Placówka edukacyjna znajduje się na obszarze gminy Komarów-Osada, powiat zamojski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Instytucja edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00113439800000.

Szkoła Podstawowa W Dubie rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

Aktualnie ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce jest równa 37, z czego 16 to dziewczynki, a 21 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 6 nauczycieli, z czego 1 na cały etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 0,2. Powiat zamojski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 6949 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (106,91 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Dub: 1
  • w gminie Komarów-Osada: 7
  • powiat zamojski: 63
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa