Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron II Łużyckiej Dywizji Artylerii L.W.P.

Adres Szkoła Podstawowa

Węgorzyńska 29
Miejscowość Runowo Pomorskie
Kod pocztowy 73-155
Gmina Węgorzyno
Powiat łobeski
Województwo zachodniopomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

913971440
Regon 00122252400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Runowo Pomorskie pod adresem Węgorzyńska 29. Telefon do szkoły podstawowej to 913971440. Numer fax: 913971440. Placówka edukacyjna ma lokalizację na terytorium gminy Węgorzyno, powiat łobeski , województwo zachodniopomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00122252400000.

Szkoła Podstawowa rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 163, z czego 80 to dziewczynki, a 83 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 19 nauczycieli, z czego 14 na cały etat oraz 5 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 2,8. Powiat łobeski ma zarejestrowane 12 szkół podstawowych, a województwo zachodniopomorskie - 487. Na 2025 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół podstawowych (168,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 206,68 (100655 uczniów na 487 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Runowo Pomorskie: 1
  • w gminie Węgorzyno: 4
  • powiat łobeski: 18
  • województwo zachodniopomorskie: 689

Mapa