Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Patron Tadeusz Kościuszko

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Niepodległości 54
Miejscowość Łobez
Kod pocztowy 73-150
Gmina Łobez
Powiat łobeski
Województwo zachodniopomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

913974349
Regon 81207765200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Łobez pod adresem Niepodległości 54. Numer tel. do szkoły to 913974349. Nr fax: 913974349. ZSZ znajduje się na obszarze gminy Łobez, powiat łobeski , województwo zachodniopomorskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły o profilu zawodowym znajdziemy pod adresem www.zslobez.pl. Szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 81207765200000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak tylko w obszarze podstawowym. Uczeń zyskuje edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy obejmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez kursanta. W ZSZ największy nacisk położono na naukę zawodu. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kompetencje praktyczne, o ile kursant przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość kursantów pobierających edukację w placówce to 74, z czego 30 to uczennice, a 44 stanowili uczniowie. Powiat łobeski ma zarejestrowane 2 szkoły zawodowe, a województwo zachodniopomorskie - 107. Na 131 uczniów w powiecie przypada 2 innych szkół zawodowych (65,5 na placówkę), a średnia w województwie to 79,01 (8454 uczniów na 107 placówek).

Mapa