Szkoła Podstawowa Nr 1 Im.marii Skłodowskiej-curie W łobzie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 1 Im.marii Skłodowskiej-Curie W Łobzie

Patron Maria Skłodowska-Curie

Adres Szkoła Podstawowa Nr 1 Im.marii Skłodowskiej-Curie W Łobzie

Bema 6
Miejscowość Łobez
Kod pocztowy 73-150
Gmina Łobez
Powiat łobeski
Województwo zachodniopomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 1 Im.marii Skłodowskiej-Curie W Łobzie

913974399
Regon 00070245200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 1 Im.marii Skłodowskiej-curie W łobzie mieści się w miejscowości Łobez pod adresem Bema 6. Numer telefonu do szkoły to 913974399. Numer fax: 913974399. Instytucja edukacyjna działa na terenie gminy Łobez, powiat łobeski , województwo zachodniopomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Instytucja edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00070245200000.

Szkoła Podstawowa Nr 1 Im.marii Skłodowskiej-curie W łobzie naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce to 308, z czego 155 stanowiły uczennice, a 153 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 25 nauczycieli, z czego 23 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 11,5. Powiat łobeski ma zarejestrowane 12 szkół podstawowych, a województwo zachodniopomorskie - 487. Na 2025 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół podstawowych (168,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 206,68 (100655 dzieci w wieku szkolnym na 487 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Łobez: 5
  • w gminie Łobez: 7
  • powiat łobeski: 18
  • województwo zachodniopomorskie: 689

Mapa