Szkoła Podstawowa W Borkowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Borkowie

Patron Papież Jan Paweł II

Adres Szkoła Podstawowa W Borkowie

72
Miejscowość Borkowo
Kod pocztowy 18-500
Gmina Kolno
Powiat kolneński
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Borkowie

862786010
Strona
Regon 00071984300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Borkowie znajduje się w miejscowości Borkowo pod adresem 72. Numer tel. do szkoły to 862786010. Faks: 862786010. Instytucja szkolna znajduje się na terytorium gminy Kolno, powiat kolneński , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www instytucji szkolnej można znaleźć pod adresem www.spborkowo.pl. Szkoła funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00071984300000.

Szkoła Podstawowa W Borkowie edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce to 66, z czego 38 to dziewczynki, a 28 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 4. Powiat kolneński ma zarejestrowane 25 szkół podstawowych, a województwo podlaskie - 415. Na 2566 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół podstawowych (102,64 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 165,04 (68493 dzieci w wieku szkolnym na 415 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Borkowo: 1
  • w gminie Kolno: 9
  • powiat kolneński: 34
  • województwo podlaskie: 499

Mapa