Punkt Przedszkolny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci W Cieszynie


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci W Cieszynie

Adres Punkt Przedszkolny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci W Cieszynie

Cieszyno 9
Miejscowość Cieszyno
Kod pocztowy 73-155
Gmina Węgorzyno
Powiat łobeski
Województwo zachodniopomorskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Punkt Przedszkolny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci W Cieszynie

914345128
Regon 81254842000342
Organ prowadzący Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR w Szczecinie

Punkt Przedszkolny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci W Cieszynie znajduje się w miejscowości Cieszyno pod adresem Cieszyno 9. Nr tel. do przedszkola to 914345128. Nr faksu: 914884201. Placówka przedszkolna działa na terenie gminy Węgorzyno, powiat łobeski , województwo zachodniopomorskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Portal internetowy przedszkola można odwiedzić pod adresem www.tpd.szczecin.pl. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 81254842000342. Organ rejestrujący dla Punkt Przedszkolny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci W Cieszynie to gmina.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat łobeski ma zarejestrowane 12 przedszkoli, a województwo zachodniopomorskie - 413. Na 633 uczniów w powiecie przypada 12 innych przedszkoli (52,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 71,81 (29658 dzieci w wieku przedszkolnym na 413 placówek).

Mapa