Publiczna Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa

28a
Miejscowość Bełczna
Kod pocztowy 73-150
Gmina Łobez
Powiat łobeski
Województwo zachodniopomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa

913978105
Strona
Regon 00122277700000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Bełczna pod adresem 28a. Telefon do szkoły podstawowej to 913978105. Numer faksu: 913978105. Szkoła podstawowa funkcjonuje na terytorium gminy Łobez, powiat łobeski , województwo zachodniopomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www placówki szkolnej znajdziemy pod adresem www.spbelczna.wuti.pl. Placówka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00122277700000.

Publiczna Szkoła Podstawowa rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce była równa 93, z czego 44 to uczennice, a 49 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 6 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2. Powiat łobeski ma zarejestrowane 12 szkół podstawowych, a województwo zachodniopomorskie - 487. Na 2025 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół podstawowych (168,75 na placówkę), a średnia w województwie to 206,68 (100655 dzieci w wieku szkolnym na 487 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Bełczna: 2
  • w gminie Łobez: 7
  • powiat łobeski: 18
  • województwo zachodniopomorskie: 689

Mapa