Szkoła Podstawowa Nr 2


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 2

Patron Mikołaj Kopernik

Adres Szkoła Podstawowa Nr 2

Spokojna 4
Miejscowość Łobez
Kod pocztowy 73-150
Gmina Łobez
Powiat łobeski
Województwo zachodniopomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 2

913974370
Strona
Regon 00122279000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 2 mieści się w miejscowości Łobez pod adresem Spokojna 4. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 913974370. Numer fax: 913974370. Placówka szkolna funkcjonuje na terenie gminy Łobez, powiat łobeski , województwo zachodniopomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www szkoły podstawowej odwiedzimy pod adresem www.sp2lobez.cba.pl. Jednostka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00122279000000.

Szkoła Podstawowa Nr 2 naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce to 364, z czego 161 to dziewczynki, a 203 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 31 nauczycieli, z czego 28 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 9,33. Powiat łobeski ma zarejestrowane 12 szkół podstawowych, a województwo zachodniopomorskie - 487. Na 2025 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół podstawowych (168,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 206,68 (100655 dzieci w wieku szkolnym na 487 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Łobez: 5
  • w gminie Łobez: 7
  • powiat łobeski: 18
  • województwo zachodniopomorskie: 689

Mapa