Gimnazjum Im.orła Białego W Węgorzynie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im.orła Białego W Węgorzynie

Patron ORZEŁ BIAŁY

Adres Gimnazjum Im.orła Białego W Węgorzynie

KOŚCIUSZKI 29
Miejscowość Węgorzyno
Kod pocztowy 73-155
Gmina Węgorzyno
Powiat łobeski
Województwo zachodniopomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im.orła Białego W Węgorzynie

913971808
Regon 81185069900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im.orła Białego W Węgorzynie znajduje się w miejscowości Węgorzyno pod adresem KOŚCIUSZKI 29. Numer tel. do gimnazjum to 913971808. Fax: 913971808. Jednostka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Węgorzyno, powiat łobeski , województwo zachodniopomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem gimnazjum-wegorzyno.superszkolna.pl. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 81185069900000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Rezultaty testu w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce była równa 202, z czego 95 to dziewczynki, a 107 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 23 nauczycieli, z czego 20 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 6,67. Powiat łobeski ma zarejestrowane 7 gimnazjów, a województwo zachodniopomorskie - 333. Na 1243 uczniów w powiecie przypada 7 innych szkół gimnazjalnych (177,57 na placówkę), a średnia w województwie to 148,59 (49482 dzieci w wieku gimnazjalnym na 333 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Węgorzyno: 3
  • w gminie Węgorzyno: 4
  • powiat łobeski: 18
  • województwo zachodniopomorskie: 689

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.79-4.10.79
2006-3.47-5.04-3.47
2007-1.77-7.12-1.77
20087.22-4.287.22
20096.9-2.16.9
20102.28-3.372.28
20116.1-3.296.1
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.14-4.88-0.14
2006-3.54-5.55-3.54
2007-0.09-6.03-0.09
20080.56-5.230.56
20097.14-2.87.14
20103.88-2.073.88
20113.81-4.453.81

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa