Szkoła Podstawowa Im. Mjr Henryka Sucharskiego W Resku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Mjr Henryka Sucharskiego W Resku

Patron Henryka Sucharskiego

Adres Szkoła Podstawowa Im. Mjr Henryka Sucharskiego W Resku

Wojska Polskiego 71
Miejscowość Resko
Kod pocztowy 72-315
Gmina Resko
Powiat łobeski
Województwo zachodniopomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Mjr Henryka Sucharskiego W Resku

913951800
Strona
Regon 00058050000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Mjr Henryka Sucharskiego W Resku mieści się w miejscowości Resko pod adresem Wojska Polskiego 71. Telefon do szkoły to 913951800. Numer faksu: 913951326. Placówka edukacyjna funkcjonuje na obszarze gminy Resko, powiat łobeski , województwo zachodniopomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www instytucji szkolnej odwiedzimy pod adresem www.spresko.szkolnastrona.pl. Szkoła figuruje w rejestrze pod numerem 00058050000000.

Szkoła Podstawowa Im. Mjr Henryka Sucharskiego W Resku przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 347, z czego 174 stanowiły uczennice, a 173 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 42 nauczycieli, z czego 38 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 9,5. Powiat łobeski ma zarejestrowane 12 szkół podstawowych, a województwo zachodniopomorskie - 487. Na 2025 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół podstawowych (168,75 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 206,68 (100655 uczniów na 487 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Resko: 2
  • w gminie Resko: 3
  • powiat łobeski: 18
  • województwo zachodniopomorskie: 689

Mapa