Szkoła Podstawowa W Węgorzynie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Węgorzynie

Patron K.I.Gałczyński

Adres Szkoła Podstawowa W Węgorzynie

Grunwaldzka 2
Miejscowość Węgorzyno
Kod pocztowy 73-155
Gmina Węgorzyno
Powiat łobeski
Województwo zachodniopomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Węgorzynie

913971418
Regon 81056904900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Węgorzynie mieści się w miejscowości Węgorzyno pod adresem Grunwaldzka 2. Numer telefonu do szkoły to 913971418. Faks: 913971418. Placówka edukacyjna mieści się na terenie gminy Węgorzyno, powiat łobeski , województwo zachodniopomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www szkoły podstawowej odwiedzimy pod adresem www.spwegorzyno.republika.pl. Instytucja edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 81056904900000.

Szkoła Podstawowa W Węgorzynie uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 351, z czego 174 to dziewczynki, a 177 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 31 nauczycieli, z czego 29 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 14,5. Powiat łobeski ma zarejestrowane 12 szkół podstawowych, a województwo zachodniopomorskie - 487. Na 2025 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół podstawowych (168,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 206,68 (100655 uczniów na 487 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Węgorzyno: 3
  • w gminie Węgorzyno: 4
  • powiat łobeski: 18
  • województwo zachodniopomorskie: 689

Mapa