Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron Krzysztof Kamil Baczyński

Adres Szkoła Podstawowa

Poprzeczna 1
Miejscowość Ińsko
Kod pocztowy 73-140
Gmina Ińsko
Powiat stargardzki
Województwo zachodniopomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

915623109
Regon 00026417600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Ińsko pod adresem Poprzeczna 1. Nr tel. do szkoły to 915623109. Numer fax: 915623015. Jednostka szkolna znajduje się na terenie gminy Ińsko, powiat stargardzki , województwo zachodniopomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Instytucja szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00026417600000.

Szkoła Podstawowa przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 261, z czego 115 to dziewczynki, a 146 to uczniowie. Powiat stargardzki ma zarejestrowane 32 szkoły podstawowe, a województwo zachodniopomorskie - 487. Na 7281 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół podstawowych (227,53 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 206,68 (100655 dzieci w wieku szkolnym na 487 placówek).

Mapa