Przedszkole Publiczne Im. Króla Lwa W Węgorzynie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Im. Króla Lwa W Węgorzynie

Patron Król Lew

Adres Przedszkole Publiczne Im. Króla Lwa W Węgorzynie

Kościuszki 9
Miejscowość Węgorzyno
Kod pocztowy 71-155
Gmina Węgorzyno
Powiat łobeski
Województwo zachodniopomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 81001483100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Im. Króla Lwa W Węgorzynie mieści się w miejscowości Węgorzyno pod adresem Kościuszki 9. Fax: 913971494. Przedszkole mieści się na terytorium gminy Węgorzyno, powiat łobeski , województwo zachodniopomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem ppwegorzyno.cO.pl. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 81001483100000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 75, z czego 44 stanowiły dziewczynki, a 31 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 6 na pełen etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,5. Powiat łobeski ma zarejestrowane 12 przedszkoli, a województwo zachodniopomorskie - 413. Na 633 uczniów w powiecie przypada 12 innych przedszkoli (52,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 71,81 (29658 przedszkolaków na 413 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Węgorzyno: 3
  • w gminie Węgorzyno: 4
  • powiat łobeski: 18
  • województwo zachodniopomorskie: 689

Mapa