Szkoła Podstawowa Nr 2


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 2

Patron Stanisław Konarski

Adres Szkoła Podstawowa Nr 2

Szewska 7
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 2

146557366
Strona
Regon 00120208800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 2 mieści się w miejscowości Tarnów pod adresem Szewska 7. Numer tel. do szkoły to 146557366. Nr fax: 146557367. Placówka edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www instytucji edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.konarski.wiara.pl. Jednostka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00120208800000.

Szkoła Podstawowa Nr 2 edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 261, z czego 122 stanowiły dziewczynki, a 139 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 35 nauczycieli, z czego 19 na cały etat oraz 16 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,19. Powiat tarnów ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 5294 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (230,17 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa