Szkoła Podstawowa Nr 9


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 9

Patron Orląt Lwowskich

Adres Szkoła Podstawowa Nr 9

M. Dąbrowskiej 6
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 00120214800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 9 znajduje się w miejscowości Tarnów pod adresem M. Dąbrowskiej 6. Jednostka edukacyjna znajduje się na terenie gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła podstawowa znajduje się w rejestrze pod numerem 00120214800000.

Szkoła Podstawowa Nr 9 przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczących się w placówce była równa 527, z czego 238 to dziewczynki, a 289 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 59 nauczycieli, z czego 56 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 18,67. Powiat tarnów ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 5294 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (230,17 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa