Szkoła Podstawowa Nr 53 Im. Gen. Mariusza Zaruskiego


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 53 Im. Gen. Mariusza Zaruskiego

Patron Mariusz Zaruski

Adres Szkoła Podstawowa Nr 53 Im. Gen. Mariusza Zaruskiego

Rudzka 6
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-689
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 53 Im. Gen. Mariusza Zaruskiego

228336565
Regon 01041254500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 53 Im. Gen. Mariusza Zaruskiego znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Rudzka 6. Numer telefonu do szkoły to 228336565. Numer fax: 228335748. Jednostka szkolna ma lokalizację na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy jednostki szkolnej odwiedzimy pod adresem www.zaruski.edu.pl. Szkoła figuruje w rejestrze pod numerem 01041254500000.

Szkoła Podstawowa Nr 53 Im. Gen. Mariusza Zaruskiego edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 444, z czego 209 to dziewczynki, a 235 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 47 nauczycieli, z czego 36 na pełen etat oraz 11 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 3,27. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa