Przedszkole Nr 346 "pod Kasztanem"


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 346 "Pod Kasztanem"

Adres Przedszkole Nr 346 "Pod Kasztanem"

Klaudyny 8
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-684
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 346 "Pod Kasztanem"

228331585
Regon 01252456700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 346 "pod Kasztanem" znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Klaudyny 8. Numer telefonu do przedszkola to 228331585. Nr faksu: 228331585. Jednostka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową jednostki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.przedszkole-346.pl. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01252456700000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 193, z czego 88 to uczennice, a 105 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 20 nauczycieli, z czego 17 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 5,67. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa