Xli Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Xli Liceum Ogólnokształcące

Patron Joachim Lelewel

Adres Xli Liceum Ogólnokształcące

Kiwerska 3
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-682
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna
Regon 00079916700000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Xli Liceum Ogólnokształcące mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Kiwerska 3 . Liceum ma lokalizację na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła licealna znajduje się w rejestrze pod numerem 00079916700000.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone też klasy dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, absolwent może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita liczba licealistów uczących się w placówce była równa 500, z czego 253 to uczennice, a 247 to licealiści. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych placówek licealnych (176,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 121,96 (96715 uczniów na 793 placówek).

Mapa