Gimnazjum Nr 165


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 165

Adres Gimnazjum Nr 165

Kiwerska 3
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-682
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 14323258000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 165 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Kiwerska 3 . Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 14323258000000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego dokumentu uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów pobierających edukację w placówce była równa 176, z czego 110 to dziewczynki, a 66 to gimnazjaliści. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych placówek gimnazjalnych (150,65 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Mapa