Przedszkole Nr 364 "pod Tęczą"


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 364 "Pod Tęczą"

Adres Przedszkole Nr 364 "Pod Tęczą"

Gwiaździsta 27
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-651
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 364 "Pod Tęczą"

228330391
Regon 01252761400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 364 "pod Tęczą" mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Gwiaździsta 27. Nr tel. do przedszkola to 228330391. Faks: 228330391. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www jednostki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.przedszkole364.waw.pl. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 01252761400000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 71, z czego 33 to uczennice, a 38 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 4. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa