Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 68


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 68

Patron ARTUR OPPMAN

Adres Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 68

OR-OTA 5
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-507
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 68

228394814
Regon 01041580000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 68 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem OR-OTA 5. Numer tel. do szkoły to 228394814. Numer fax: 228394814. Placówka edukacyjna znajduje się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www szkoły można odwiedzić pod adresem oppman.edu.pl. Placówka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01041580000000.

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 68 uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających naukę w placówce była równa 280, z czego 132 stanowiły dziewczynki, a 148 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 57 nauczycieli, z czego 38 na cały etat oraz 19 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 2. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa