Szkoła Podstawowa Nr 187 Im. Adam Mickiewicz Ul. L. Staffa 21 01-884 Warszawa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 187 Im. Adam Mickiewicz Ul. L. Staffa 21 01-884 Warszawa

Patron Adam Mickiewicz

Adres Szkoła Podstawowa Nr 187 Im. Adam Mickiewicz Ul. L. Staffa 21 01-884 Warszawa

L. Staffa 21
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-884
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 187 Im. Adam Mickiewicz Ul. L. Staffa 21 01-884 Warszawa

228340387
Strona
Regon 01133901700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 187 Im. Adam Mickiewicz Ul. L. Staffa 21 01-884 Warszawa mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem L. Staffa 21. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 228340387. Numer fax: 228340387. Placówka szkolna ma lokalizację na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www instytucji szkolnej można znaleźć pod adresem sp187warszawa.edupage.org. Instytucja szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01133901700000.

Szkoła Podstawowa Nr 187 Im. Adam Mickiewicz Ul. L. Staffa 21 01-884 Warszawa uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 434, z czego 219 stanowiły uczennice, a 215 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 45 nauczycieli, z czego 39 na pełen etat oraz 6 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 6,5. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa