Szkoła Podstawowa Nr 187 Im. Adam Mickiewicz Ul. L. Staffa 21 01-884 Warszawa


Informacje ogólne

Patron Adam Mickiewicz
Adres L. Staffa 21
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-884
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 228340387
Fax 228340387
Strona
Regon 01133901700000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 434
Liczba uczennic 219
Liczba uczniów 215
Całkowita liczba nauczycieli 45
Nauczyciele - pełen etat 39
Nauczyciele - pół etatu 6

Szkoła Podstawowa Nr 187 Im. Adam Mickiewicz Ul. L. Staffa 21 01-884 Warszawa mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem L. Staffa 21. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 228340387. Numer fax: 228340387. Placówka szkolna ma lokalizację na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www instytucji szkolnej można znaleźć pod adresem sp187warszawa.edupage.org. Instytucja szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01133901700000.

Szkoła Podstawowa Nr 187 Im. Adam Mickiewicz Ul. L. Staffa 21 01-884 Warszawa uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 434, z czego 219 stanowiły uczennice, a 215 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 45 nauczycieli, z czego 39 na pełen etat oraz 6 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 6,5. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa