Szkoła Podstawowa Nr 92


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 92

Patron im.Jana Brzechwy

Adres Szkoła Podstawowa Nr 92

Przasnyska 18a
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-756
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 92

226339717
Regon 00080127200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 92 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Przasnyska 18a. Numer telefonu do szkoły to 226339717. Nr fax: 226339717. Instytucja szkolna znajduje się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www placówki edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.sp92warszawa.edupage.org. Instytucja szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00080127200000.

Szkoła Podstawowa Nr 92 edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 486, z czego 220 to dziewczynki, a 266 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 51 nauczycieli, z czego 41 na cały etat oraz 10 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4,1. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa