Szkoła Podstawowa Nr 92


Informacje ogólne

Patron im.Jana Brzechwy
Adres Przasnyska 18a
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-756
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 226339717
Fax 226339717
Strona
Regon 00080127200000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 486
Liczba uczennic 220
Liczba uczniów 266
Całkowita liczba nauczycieli 51
Nauczyciele - pełen etat 41
Nauczyciele - pół etatu 10

Szkoła Podstawowa Nr 92 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Przasnyska 18a. Numer telefonu do szkoły to 226339717. Nr fax: 226339717. Instytucja szkolna znajduje się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www placówki edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.sp92warszawa.edupage.org. Instytucja szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00080127200000.

Szkoła Podstawowa Nr 92 edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 486, z czego 220 to dziewczynki, a 266 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 51 nauczycieli, z czego 41 na cały etat oraz 10 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4,1. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa