Szkoła Podstawowa Nr 65


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 65

Patron Władysław Orkan

Adres Szkoła Podstawowa Nr 65

Mścisławska 1
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-647
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 65

228335836
Regon 01041491700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 65 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Mścisławska 1. Numer telefonu do szkoły to 228335836. Fax: 228335836. Instytucja edukacyjna działa na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową jednostki edukacyjnej można znaleźć pod adresem sp65.waw.pl. Jednostka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 01041491700000.

Szkoła Podstawowa Nr 65 naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 662, z czego 307 stanowiły dziewczynki, a 355 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 79 nauczycieli, z czego 61 na pełen etat oraz 18 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 3,39. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa