Niepubliczne Przedszkole Ciuchcia Puch Puch


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Przedszkole Ciuchcia Puch Puch

Adres Niepubliczne Przedszkole Ciuchcia Puch Puch

Klaudyny 32
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-684
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Niepubliczne Przedszkole Ciuchcia Puch Puch

228336675
Regon 01735693300001
Organ prowadzący Agata Wawer

Niepubliczne Przedszkole Ciuchcia Puch Puch znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Klaudyny 32. Numer tel. do przedszkola to 228336675. Fax: 228321981. Placówka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę internetową przedszkola odwiedzimy pod adresem www.puchpuch.pl. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 01735693300001. Instytucja rejestracyjna dla Niepubliczne Przedszkole Ciuchcia Puch Puch to gmina.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Mapa