Szkoła Podstawowa Nr 267


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 267

Patron Juliusz Słowacki

Adres Szkoła Podstawowa Nr 267

Braci Załuskich 1
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-773
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 267

226634849
Strona
Regon 01041273000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 267 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Braci Załuskich 1. Numer telefonu do szkoły to 226634849. Fax: 226634849. Szkoła podstawowa ma lokalizację na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www szkoły podstawowej można znaleźć pod adresem www.sp267.waw.pl. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 01041273000000.

Szkoła Podstawowa Nr 267 naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 479, z czego 240 to uczennice, a 239 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 57 nauczycieli, z czego 43 na cały etat oraz 14 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,07. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa