Szkoła Podstawowa Nr 267


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 267

Patron Juliusz Słowacki

Adres Szkoła Podstawowa Nr 267

Braci Załuskich 1
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-773
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 267

226634849
Regon 01041273000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 267 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Braci Załuskich 1. Numer telefonu do szkoły to 226634849. Fax: 226634849. Szkoła podstawowa ma lokalizację na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www szkoły podstawowej można znaleźć pod adresem www.sp267.waw.pl. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 01041273000000.

Szkoła Podstawowa Nr 267 naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 479, z czego 240 to uczennice, a 239 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 57 nauczycieli, z czego 43 na cały etat oraz 14 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,07. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa