Szkoła Podstawowa Nr 133


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 133

Patron Stefan Czarniecki

Adres Szkoła Podstawowa Nr 133

Fontany 3
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-835
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 133

228342831
Strona
Regon 01041238000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 133 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Fontany 3. Telefon do szkoły podstawowej to 228342831. Nr fax: 228342831. Instytucja szkolna mieści się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www instytucji szkolnej odwiedzimy pod adresem www.sp133waw.edupage.org. Jednostka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01041238000000.

Szkoła Podstawowa Nr 133 naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce to 394, z czego 190 to dziewczynki, a 204 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 42 nauczycieli, z czego 35 na pełen etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 5. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa