Szkoła Podstawowa Nr 133


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 133

Patron Stefan Czarniecki

Adres Szkoła Podstawowa Nr 133

Fontany 3
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-835
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 133

228342831
Regon 01041238000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 133 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Fontany 3. Telefon do szkoły podstawowej to 228342831. Nr fax: 228342831. Instytucja szkolna mieści się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www instytucji szkolnej odwiedzimy pod adresem www.sp133waw.edupage.org. Jednostka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01041238000000.

Szkoła Podstawowa Nr 133 naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce to 394, z czego 190 to dziewczynki, a 204 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 42 nauczycieli, z czego 35 na pełen etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 5. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa